پيام قلم ني


فرهنگ وهنر و...

نوروز و بهار

به نام خداوند عشق آفرین 

 

 

 

 

 

 

 

نوروز، شادی وشکر یک ملت است.

 

عید نوروز و جشن و جنبش بهاران را نه جمشید داستان و نه داریوش باستان فرمان داده اند،

 

و نه اسکندر مقدونی و خصومت عربی یانخوت اموی توانسته است ، آن را از بین ببرد.

 

دست خدا و خلقت نهال نوروز را در سرزمین ایران غرس کرده است ،در حالیکه یک سنت و

 

صورت خالی از رسالت هم نیست،شادی وشکر یک ملت است.

 

مشاهده وحدت ویاد آوری مقاومت است.

 

تلقین امید وتوکل است.

 

درس حرکت و حیات است.

 

(مهندس مهدی بازرگان)

   + حمید اکبری - ۸:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٢/٢٥

معرفی خط معلی

سلام بر امام علی (ع)  ، درود بر استاد حمید عجمی

 وآفرین بر خط معلایش

 

شهره آفاق، نابغه عرصه خط ، ابن مقله بیضاوی شیرازی ،وزیرالمقتدر بالله عباسی

 

از میان سی وهفت نوع خطی که در پرتو سعی واهتمام فضل بن سهل مروی ایرانی

 

وزیر مامون عباسی به منزله شاخه های خط کوفی عربی اختراع و وضع کرده بود،

 

خطوط ششگانه (سته) شامل محقق،ریحان ،ثلث،نسخ،توقیع و رقاع را پدید آورد.

 

بعدها خط نسخ کامل شده، زیر ساخت خطوط نسخ، تعلیق، نستعلیق، شکسته نستعلیق،

 

ثلث و دیوانی متداول درسرزمین اهورایی ایران گردید.

 

نابغه خلاق امروزین خوشنویسی استاد حمید عجمی با تحقیق ، مطالعه وشناخت کامل

 

و تسلط هنرمندانه در اجرای تمامی خطوط متداول،  بحری را استادانه در کوزه ای

 

تحت عنوان  خط معلی  ریخته ، ساماندهی نموده است .

 

جامعه هنری ما را همین بس است که حدود ده سال پیش حضرت استاد امیرخانی کبیر

 

این شیوه خط نگاره استاد حمید عجمی را به نام پدیده (خط) جدید ایرانی- اسلامی به

 

رسمیت شناخته است.             حمید اکبری

   + حمید اکبری - ٥:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٢/٧

امام وبازرگان

امام و بازرگان

   + حمید اکبری - ٧:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٢/٥